Skip to content

Kadencja 15 XII 2021 r. - 29 II 2024 r.


Jacek Kolanowski

nauki chemiczne

Kadencja 24 XI 2019 r. - 14 XII 2021 r.

K Palka

Karol Palka

matematyka

Term of office: May 24, 2017 - November 23, 2019.

II A.Ajduk foto strona AMU

Anna Ajduk

biologia

Term of office 1 October 2016 - 23 May 2017.

Term of office 1 October 2014 - 30 September 2016.

Jakub Fichna

nauki medyczne

Term of office: May 24, 2012 - September 30, 2014.

ppp

Bartosz Karaszewski

nauki medyczne