Skocz do treści

Jakub Fichna

Dr hab. n. med. Jakub Fichna, prof. UMed, jest kierownikiem Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbył liczne staże zagraniczne, m. in. w Belgii (Katolicki Uniwersytet w Leuven), Chinach (Uniwersytet Tongji w Szanghaju), Danii (Uniwersytet Kopenhaski), Francji (Uniwersytet w Rouen, INSERM w Tuluzie), Niemczech (Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium), Szwajcarii (Uniwersytet w Bazylei) i USA (Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco). W latach 2008-2010, w ramach stażu podoktorskiego prowadził badania na Uniwersytecie w Calgary (Kanada).
Tematykę jego pracy badawczej stanowią zagadnienia z zakresu fizjologii i patofizjologii układu pokarmowego. Zajmuje się zarówno projektowaniem i syntezą nowych potencjalnych leków oraz określaniem ich właściwości biologicznych, jak i badaniem mechanizmów leżących u podstaw chorób zapalnych i czynnościowych przewodu pokarmowego.
Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 100 prac naukowych w zagranicznych i polskich recenzowanych czasopismach (indeks Hirscha 18). Jest laureatem licznych lokalnych, krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień, w tym nagrody National Scholar Award, przyznawanej przez United European Gastroenterology Foundation (UEGF) and The European Gastroenterology Association (ASNEMGE) dla wyróżniającego się młodego naukowca, Zespołowych Nagród Ministra Zdrowia oraz Nagrody Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych m. Łodzi. Jest laureatem Stypendium “Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz licznych stypendiów wyjazdowych (m.in. ICRETT oraz Stypendium Rządu Francuskiego). Jego badania są obecnie finansowane m.in. przez Narodowe Centrum Nauki (program Opus), MNiSW (program Iuventus Plus) oraz National Natural Science Foundation of China (NSFC).
Był wiceprzewodniczącym Rady Młodych Naukowców przy MNiSW trzeciej kadencji. W 2013 r. został powołany do pełnienia funkcji Young Committee Member w komitecie United European Gastroenterology (UEG) National Societies Committee. Jest również liderem grupy UEG Young Talent Group oraz inicjatorem projektu UEG Young GI Network.