Skocz do treści

Anna Ajduk

Dr hab. Anna Ajduk – adiunkt w Zakładzie Embriologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Na Wydziale Biologii UW uzyskała też tytuł magistra (2003 r.) i stopień doktora (2007 r.). Odbyła staże naukowe w Cardiff University i University of Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz w Institute for Biogenesis Research, University of Hawaii w USA.

Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką zapłodnienia i wczesnego rozwoju zarodkowego ssaków, także w kontekście optymalizacji procedur zapłodnienia in vitro. Obecnie prowadzi m.in. badania nad wpływem procesu starzenia na jakość komórek jajowych i zarodków oraz nad wykorzystaniem optycznej mikroskopii koherencyjnej (OCM) w biologii i medycynie reprodukcyjnej.

Jej badania zostały uhonorowane w 2013 r. Nagrodą im. Prof. Stefana Pieńkowskiego przyznawaną za wybitne osiągnięcia w naukach matematyczno-przyrodniczych. Jest beneficjentka programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Schering Foundation i FEBS.

Oprócz pracy naukowej zajmuje się także popularyzacją nauki oraz działa w organizacjach zrzeszających naukowców – od 2012 r. w Klubie Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w l. 2013-2017 pełniła funkcję prezesa Klubu), a od 2016 r. w Akademii Młodych Uczonych PAN.