Skip to content

Akademia Młodych
Uczonych PAN​

We monitor and issue opinions on legal acts drafts, as well as develop recommendations and propose changes in the organization of science in Poland.

Polish Young Academy was established in 2010. Its members are selected by the General Assembly of the Polish Academy of Sciences from among researchers who, at the time of selection, do not exceed 38 years of age and have at least a doctoral degree.

Polish Young Academy activates the community of young scientists: we organize and co-organize scientific conferences, we take patronage over scientific events, and we popularize science.

News

AMU apeluje do Ministra Czarnka
Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk wyraziła głębokie zaniepokojenie składem osobowym zespołu doradczego, powołanego przez Min. Czarnka, którego zadaniem jest opracowanie projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk (zarządzenie opublikowane 25…
AMU proponuje zmiany w procedurze habilitacyjnej
W zakresie procedury habilitacyjnej Akademia Młodych Uczonych PAN podtrzymuje główne tezy podniesione w rekomendacjach przesłanych RDN 24 listopada 2021 r. W naszej opinii Rada Doskonałości Naukowej dysponuje narzędziami, które pozwalają…

Contact with AMU

Social networks

Twitter