Skocz do treści

Akademia Młodych
Uczonych PAN​

Monitorujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych, a także opracowujemy rekomendacje i proponujemy zmiany w zasadach organizacji nauki w Polsce.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

Webinarium “How to win a Polish research grant?”
Dzisiaj odbyło się pierwsze webinarium pn. “How to win a Polish research grant?”, organizowane przez Akademię Młodych Uczonych. Swoją ofertę zaprezentowały najważniejsze organizacje finansujące badania w , m.in. Narodowe Centrum…
Kuźnia Młodych Talentów 2023
Od piątku do niedzieli (8-10 września) trwały warsztaty w ramach jednej z flagowych inicjatyw Akademii Młodych Uczonych PAN pn. Kuźnia Młodych Talentów. W pięknych wnętrzach Pałac w Jabłonnie młodzi naukowcy z…
Nabór wniosków do The Ukraine-Australia Research Fund
Akademia Młodych Uczonych PAN wspiera inicjatywy grantowe i stypendialne skierowane do naukowczyń i naukowców z Ukrainy. Obecnie trwa nabór wniosków na wizyty krótkoterminowe i dostęp do dużej infrastruktury badawczej ogłoszony…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Serwis X