Akademia Młodych Uczonych PAN

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

AMU PAN zaniepokojona arbitralnymi zmianami w wykazie czasopism
Warszawa, 12 lutego 2021 r. Akademia Młodych Uczonych podziela zaniepokojenie środowiska akademickiego zmianami dokonanymi przez ministerstwo w wykazie czasopism naukowych.[1] Pominięcie głosu Komisji Ewaluacji Nauki [2], a także zlekceważenie opinii…
Stanowisko AMU ws. szczepień przeciwko COVID-19
Uważamy, że powszechny program szczepień pozwoli zatrzymać pandemię COVID-19 oraz ograniczyć jej skutki dla zdrowia publicznego, życia społecznego i gospodarki. Opublikowane dotychczas badania wskazują, że szczepionki dopuszczone do użycia w…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Twitter