Akademia Młodych Uczonych PAN

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

Prof. Wojciech Fendler laureatem Nagrody NCN
Z radością informujemy, że prof. Wojciech Fendler (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), członek AMU obecnej kadencji, został laureatem Nagrody NCN. Gratulujemy! Więcej o laureatach tegorocznych nagród można przeczytać na stronie NCN.
Sesja Zebrania Ogólnego AMU
Kolejna sesja Zebrania Ogólnego AMU odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 6 listopada 2020 r. (piątek) w godzinach 10 – 14:30.

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Twitter