Skocz do treści

Akademia Młodych
Uczonych PAN​

Monitorujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych, a także opracowujemy rekomendacje i proponujemy zmiany w zasadach organizacji nauki w Polsce.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

Wsparcie dla uczonych z Ukrainy
W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Akademia Młodych Uczonych PAN chciałaby jak najszybciej pomóc ukraińskim kolegom i koleżankom., którzy są zmuszeni opuścić swoją ojczyznę. Członkowie AMU zadeklarowali już, że…
Wybrano członków AMU kolejnej kadencji
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało w dniu 3 grudnia 2021 r. 18 członków Akademii Młodych Uczonych kolejnej kadencji. Badaczom i badaczkom serdecznie gratulujemy i liczymy na udaną współpracę!
Podsumowanie kadencji XII 2019-XII 2021
Podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się 2 grudnia 2021 r., Przewodniczący AMU, dr hab. Karol Palka podsumował dobiegającą końca kadencję władz AMU.

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Twitter