Skocz do treści

Akademia Młodych
Uczonych PAN​

Monitorujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych, a także opracowujemy rekomendacje i proponujemy zmiany w zasadach organizacji nauki w Polsce.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

RDN odniosło się do opinii AMU ws. habilitacji
Rada Doskonałości Naukowej zapoznała się ze stanowiskiem Akademii Młodych Uczonych w sprawie procedury dotyczącej nadawania stopnia doktora habilitowanego. Z pełną treścią odpowiedzi można zapoznać się poniżej. Niewątpliwie Rada Doskonałości Naukowej…
AMU poszukuje osoby do obsługi administracyjnej
Akademia Młodych Uczonych poszukuje osoby do osoby do obsługi administracyjnej: praca na pełen etat oraz zatrudnienie w Gabinecie Prezesa PAN. Termin nadsyłania zgłoszeń do 16 września 2022 r. na adres:…
AMU apeluje do Ministra Czarnka
Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk wyraziła głębokie zaniepokojenie składem osobowym zespołu doradczego, powołanego przez Min. Czarnka, którego zadaniem jest opracowanie projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk (zarządzenie opublikowane 25…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Serwis X