Skocz do treści

Akademia Młodych
Uczonych PAN​

Monitorujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych, a także opracowujemy rekomendacje i proponujemy zmiany w zasadach organizacji nauki w Polsce.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

AMU proponuje usprawnienia procedury habilitacyjnej
Akademia Młodych Uczonych przygotowała rekomendacje w sprawie postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Wdrożenie propozycji nie wymaga zmiany prawa i mieści się w kompetencjach Rady Doskonałości Naukowej.
Young Science Beyond Borders 2021
W dniach 16-17 grudnia 2021 r. odbędzie się organizowana przez Akademię Młodych Uczonych konferencja Young Science Beyond Borders 2021. Wydarzenie ma na celu stworzenie przestrzeni do nawiązania kontaktów oraz wymiany…
Dzień dla Klimatu
24 listopada 2021 r. o godz. 12:00 rozpocznie się organizowane przez AMU spotkanie Dzień dla Klimatu. W trakcie webinaru znakomici badacze przybliżą stan badań nad wyzwaniami ekologicznymi i odpowiedzą na…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Twitter