Skocz do treści

Poparcie AMU dla stanowiska KRASP w sprawie zapewnienia wolności badań naukowych

Akademia Młodych Uczonych PAN zdecydowała o poparciu stanowiska Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w sprawie obrony wolności badań naukowych związanego z niepojącymi medialnymi wypowiedziami Ministra Edukacji i Nauki dotyczącymi prof. Barbary Engelking z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz sygnatariuszy listu otwartego w tej sprawie. We wspólnym stanowisku z 12 maja 2023 roku, KRASP, Polska Akademia Nauk, w tym AMU PAN, Polska Akademia Umiejętności oraz Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziły zaniepokojenie związane z wypowiedziami Ministra zapowiadającymi sankcje, w tym finansowe, w stosunku do instytucji, których pracownicy podpisali się pod listem otwartym. We wspomnianym stanowisku podkreślono, że takie działania Ministra godzą w konstytucyjną wolność słowa i wolność badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników. Pełną treść stanowiska można przeczytać na stronie internetowej KRASP https://www.krasp.org.pl/aktualnosci/wpis,stanowiska-z-12-maja-2023-roku,6857.