Skocz do treści

Akademia Młodych Uczonych PAN przyznała dwa stypendia naukowcom z Ukrainy

Dzięki finansowemu wsparciu z King’s College London Akademia Młodych Uczonych PAN przyznała dwa stypendia dla naukowców z Ukrainy, umożliwiające im pracę badawczą w Polsce. W 2022 r. trzymiesięczne stypendium zostało przyznane pani profesor Tatianie Wilkul z Ukraińskiej Państwowej Akademii, z kolei w 2023 r. stypendium miesięczne przyznano pani profesor Irinie Krivoshei z Uniwersytetu w Humaniu. Obie panie odbyły staże naukowe w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Przyznane stypendia są częścią szerszego wsparcia jako AMU PAN stara się udzielać naukowcom z Ukrainy, którzy ze względu na rosyjską agresję na ich terytorium mają znaczące trudności w realizacji swojej pracy badawczej.