Prelegentki

Organizator:

dr hab. Anna Ajduk – adiunkt w Zakładzie Embriologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła staże naukowe w Cardiff University i University of Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz w Institute for Biogenesis Research, University of Hawaii w USA.Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką zapłodnienia i wczesnego rozwoju zarodkowego ssaków, także w kontekście optymalizacji procedur zapłodnienia in vitro. Obecnie prowadzi m.in. badania nad wpływem procesu starzenia na jakość komórek jajowych i zarodków oraz nad wykorzystaniem optycznej mikroskopii koherencyjnej (OCM) w biologii i medycynie reprodukcyjnej. Jej badania zostały uhonorowane w 2013 r. Nagrodą im. Prof. Stefana Pieńkowskiego przyznawaną za wybitne osiągnięcia w naukach matematyczno-przyrodniczych. Jest beneficjentka programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Schering Foundation i FEBS.


Nauki bio-medyczne:

dr Maria Górna – biolożka molekularna i biochemiczka, kierowniczka Grupy Biologii Strukturalnej na Uniwersytecie Warszawskim, po doktoracie na Uniwersytecie w Cambridge i kilkuletnim stażu w Centrum Medycyny Molekularnej w Wiedniu. Bada strukturę i funkcję białek oraz ich zastosowania w biotechnologii – obecnie rozwija nowe antybiotyki i testy diagnostyczne do wykrywania infekcji. Pracuje również dla polskiej firmy WPD Pharmaceuticals nad lekami na raka mózgu oraz w zarządzie Marie Curie Alumni Association przy Komisji Europejskiej.

dr hab. n. med. Magdalena Winiarska –  adiunkt w Zakładzie Immunologii WUM. W 2002 roku ukończyła Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. W 2008 roku otrzymała za rozprawę doktorską Nagrodę Premiera RP. Jest stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium START), L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki (stypendium doktorskie), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla wybitnych młodych naukowców), Fundacji Tygodnika Polityka (nagroda naukowa „Polityki” „Zostańcie z nami”) oraz Komisji Europejskiej (Starting Grant ERC). Badania zespołu prowadzonego przez dr Winiarską dotyczą skuteczności immunoterapii, zarówno związanych z przeciwciałami monoklonalnymi, jak i terapii adoptywnych z zastosowaniem komórek efektorowych modyfikowanych chimerycznymi receptorami antygenowymi CAR. W szczególności zespół zajmuje się identyfikacją czynników odpowiedzialnych za rozwój oporności na działanie przeciwciał monoklonalnych anty-CD20.


Nauki o środowisku:

dr hab. Monika Kędra – oceanografka i ekolożka morza. Zajmuje się funkcjonowaniem ekosystemów morskich, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmiany klimatu i sezonowości na organizmy denne oraz obieg węgla. Jest autorką lub współautorką około 50 publikacji naukowych. Brała udział w wielu wyprawach badawczych, m.in. w rejsach na Morzach Bałtyckim, Barentsa, Czukockim, w fiordach Spitsbergenu i Basenie Nansena. Jest bardzo aktywna w licznych międzynarodowych organizacjach eksperckich. Jest członkinią Akademii Młodych Uczonych. Pracuje w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

dr Agnieszka Kloch – adiunkt w Zakładzie Ekologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się interakcjami między żywicielami i pasożytami na poziomie ewolucyjnym i ekologicznym. Interesuje ją przede wszystkim, jak presja ewolucyjna ze strony pasożytów kształtuje zmienność genetyczną żywicieli. Pracuje zarówno w terenie, jak i w laboratorium, gdzie wykorzystuje najnowsze techniki biologii molekularnej.

 

 


Nauki ścisłe:

dr hab. Joanna Ida Sułkowska – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik “Interdyscyplinarnego laboratorium modelowania układów biologicznych” w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownik Wydziału Chemii UW. Jest beneficjentką programów European Molecular Biology Organization, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz MNiSW. W roku 2017 otrzymała międzynarodową nagrodę Unesco-L’Oreal “Rising talent’’ oraz stypendium habilitacyjne “L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki”. Została zaliczona do grona 50 śmiałych przez Gazetę Wyborczą. Otrzymała nagrodę MocArt i tytuł człowieka roku 2018 radia RMF Classic. W 2018 roku zdobyła Nagrodę Narodowego Centrum Nauki. W swoich badaniach wykorzystuje wiedzę fizyczną, biologiczną oraz teorię węzłów do lepszego poznania struktury i funkcji białek. Od lat prowadzi wykłady dla młodzieży w różnym wieku, między innymi w ramach Uniwersytetu Dzieci, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, czy inicjatywy Jutronauci. Jest mentorem w programie STEM.

dr Magdalena Osial – adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się wytwarzaniem i badaniem nanomateriałów magnetycznych pod kątem ich zastosowania w medycynie. Choć, na co dzień oddaje się pracy naukowej, każdą wolną chwilę poświęca na popularyzację nauki koordynując z pasją projekt Manufaktura Naukowców, w którym m.in. prowadzi warsztaty chemiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, projekty szkolne stawiając na metodę badawczą, opiekuje się licealistami, którzy pod jej opieką w laboratorium poznają tajniki pracy naukowca i prowadzi działania mentoringowe wspierające młodych, którzy dopiero zaczęli swą przygodę z nauką lub planują rozpocząć w przyszłości studia wyższe.


Nauki techniczne:

dr hab. inż. Monika Kwoka – profesor Politechniki Śląskiej, pracuje w Zakładzie Elektroniki Biomedycznej na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki, pełni też funkcję prodziekana tego wydziału. Zajmuje się nanotechnologią materiałów elektronicznych, w tym m.in. jej zastosowaniem w monitoringu środowiska. Współpracowała z ośrodkami naukowymi z Niemiec (Uniwersytet w Tuebingen), Włoch (Uniwersytet w L’Aquila, Uniwersytet w Bresci), Węgier (Uniwersytet Technologiczny w Budapeszcie) i Turcji (Institute of Technology, Gebze). Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, w tym Stypendium MNiSW dla Wybitnego Młodego Naukowca oraz Nagrody I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych Komisji Europejskiej (m.in. GOSPEL Network, EuNetAir Network i Clear-Up), jak i w projektach krajowych (m.in. Ministerstwa Rozwoju – projekt InTechFun, Narodowego Centrum Nauki, oraz MNiSW). Zastępczyni Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych PAN.

dr inż. Katarzyna Matras-Postołek – chemik o specjalności Technologia Tworzyw Sztucznych, absolwentka Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, gdzie także obecnie pracuje. Jest też profesorem wizytującym na University of Jinan w Chinach. Przez wiele lat pracowała w Münster University of Applied of Sciences, współpracowała też z jednym z największych niemieckich przedsiębiorstw chemicznych, firmą Evonik Industries AG. Jest beneficjentką programów grantowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz laureatką wielu nagród, w tym stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców i programu TOP 500 Innovators. W 2015 r. otrzymała złoty medal na 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Zajmuje się badaniami nad funkcjonalnymi nanomateriałami i ich potencjalnym zastosowaniem w optoelektronice, biologii i fotolizie (więcej informacji na stronie www.matrasmaterials.com)


Nauki humanistyczne: 

prof. dr hab. Anna Brożek – filozof, pianistka, teoretyk muzyki, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka lub współautorka czternastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu semiotyki logicznej, metodologii, ontologii, historii filozofii polskiej oraz teorii i filozofii muzyki. Członek Akademii Młodych Uczonych PAN, laureatka nagrody FNP w roku 2017. Mama Ali, Jasia i Stasia.

 

 

dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska – profesor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, kulturoznawczyni i socjolingwistka. Do jej głównych zainteresowań badawczych należy problematyka tożsamości europejskich mniejszości językowych, metody ochrony i rewitalizacji języków i kultur mniejszościowych, aktywizm językowy, wielojęzyczność i wielokulturowość. Prowadzi badania terenowe na Kaszubach (Polska), na Łużycach (Niemcy), w Bretanii (Francja) i w Walii (Wielka Brytania). Jest członkinią kilku towarzystw naukowych, autorką czterech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz laureatką stypendiów i grantów (UNESCO/Keizo Obuchi, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Łużyckiego w Niemczech, Smithsonian Institute).


Nauki społeczne:

 dr hab. Dominika Latusek-Jurczak – profesor Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik Katedry Zarządzania. Była stypendystką Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Stanforda w USA. Wyróżniona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodą dla wybitnych młodych naukowców. Lauteatka programu “Lider” w Narodowym Centrum Badań i Rozowju. NCBiR. Jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.

 

dr Agnieszka Dębska – asystent w Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Absolwentka Międzywdziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie psychologii i filozofii. Na Wydziale Psychologii UW obroniła doktorat z zakresu psychologii komunikacji. Współpracowała z University of Birmingham (Wielka Brytania) w ramach programu stażowego Etiuda (Narodowego Centrum Nauki). Autorka publikacji naukowych dotyczących psycholingwistyki i psychologii poznawczej a także mózgowego podłoża dysleksji. Laureatka stypendiów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów i nagrody dla najlepszych doktorantów UW. Obecnie interesuje się mózgowym i behawioralnym podłożem zdolności czytania i pisania.

Przewiń do góry
pl_PLPolski