WSTĘPNY PROGRAM

8:30 – 9:30 REJESTRACJA

9:00  OTWARCIE

9:25 – 10:40:  SESJA I:

Polska nauka w aspekcie równego traktowania kobiet i mężczyzn – prezentacja raportów (Chairwoman: prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz)

 • 9:25-9:50  prof. dr hab. inż Teresa Zielińska, członkini Rady NCN w latach 2018-2022 i zespołu przygotowującego raport Narodowego Centrum Nauki – “Oczami  naukowców –  równość w nauce”
 • 9:50- 10:15 dr Anna Knapińska, Przedstawicielka OPI zaprezentowanie danych z systemu RADon oraz wyników projektu GENDERACTION – “Kobiety w technonauce w liczbach (i nie tylko), czyli czego nam brakuje do równowagi płci”
 • 10:15-10:40 prof. dr hab. Marek Kwiek, Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM “Badanie 25 000 polskich naukowców: co wiemy o różnicach między kobietami i mężczyznami?”

   

COFFEE BREAK

11:00 – 12:40 SESJA II:

Perspektywa równości płci – wyzwania dla instytucji i zespołów badawczych (Chairwoman: Magdalena Dobrzyńska)

 • 11:00-11:25 Magdalena Dobrzyńska, Ekspertka ds. polityki B+R, Biuro Promocji Nauki “PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, “Aspekty równości płci w B+R – wymagania i rekomendacje Komisji Europejskiej”
 • 11:25-11:50 prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Prorektorka ds. nauki, UAM; dr Dominika Gapska, UAM, “Proces tworzenia dokumentu Planu Równości Płci dla UAM – doświadczenia i wyzwania”
 • 11:50-12:15 dr Marta Łazarowicz-Kowalik, FNP, „Równość płci w finansowaniu badań naukowych – doświadczenia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”.
 • 12:15-12:40 Monika Ryndzionek, Ekspertka ds. Równości Płci,  Krajowy Punkt Kontaktowy NCBR,  „Znaczenie wymiaru płci w badaniach i innowacjach” 

LUNCH

14:00 – 15:30 SESJA III:

Moderowana dyskusja o sytuacji kobiet i mężczyzn w polskiej nauce

Moderator: prof. dr hab. Marek Kwiek (UAM)

Przy stole:

 • dr Ewa Krzaklewska, UJ, projekt INSPIRE (Horyzont Europa)
 • dr hab. Mirosława Ostrowska, Wiceprezes PAN
 • prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, UAM
 • prof. dr hab. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN
 • prof. dr hab. Maciej Żylicz, FNP
 • dr Urszula Białek-Wyrzykowska, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, EU-LIFE
 • prof. dr hab. Ewa Łojkowska, UG przewodnicząca Jury programu L’Oréal Dla Kobiet i Nauk

COFFEE BREAK

15:50 – 17:30 SESJA IV:

Przykłady akcji promocyjnych walczących z ukrytymi uprzedzeniami i nierównościami kobiet i mężczyzn w nauce (Chairman: dr hab. inż. Krzysztof Fic)

 • 15:50-16:15 dr Jozefien De Leersnyder, Belgium Young Academy campaign Wetenschap=M+V+X
 • 16:15-16:35  TBA, Uniwersytet Gdański, L’Oréal Dla Kobiet i Nauki-raport L’Oréal
 • 16:35-16:55 Joanna Lisiecka Dyrektorka Programowa Perspektywy Women in Tech, “Perspektywy Women in Tech – Jak wspierać kobiety w nauce i technologii?”  
 • 16:55-17:15 dr Urszula Białek-Wyrzykowska, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, EU-LIFE, “Doskonałość naukowa nie ma płci – ustrukturyzowany długoletni program wyrównywania szans płci poprzez zmiany w warunkach i kulturze pracy”
 • 17:15-17:30 prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz, Ogólnouniwersyteckie Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej, UAM, Wyzwania dla Ogólnouniwersyteckiego Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM
 • 17:30-17:45 prof. dr hab. Robert Kmieciak, Rzecznik Praw i Wolności Akademickich, UAM, Polityka równościowa i antydyskryminacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – założenia, osiągnięcia i perspektywy rozwoju

17:40 – 18:00 Zakończenie – podsumowanie i nakreślenie dalszych kierunków dla inicjatywy