Strona Główna

Szanowni Doktoranci i Doktorantki!
Dziękujemy Wam za udział i zaangażowanie w KMT 2019! To Wy tworzycie to wydarzenie, które, mamy nadzieję, zaowocuje interdyscyplinarną współpracą.
 
Udostępniamy książkę abstraktów w formie elektronicznej.

Rada Programowa
V edycji Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN

Książka abstraktów