Warunki uczestnictwa

Głównym kryterium podczas selekcji uczestników będzie doskonałość naukowa i dotychczasowe osiągnięcia. Celem selekcji będzie również wytypowanie uczestników o różnorodnych zainteresowaniach naukowych, tak aby nadać warsztatom charakter interdyscyplinarny co niewątpliwie sprzyja nawiązywaniu nowych interdyscyplinarnych współprac naukowych.

Nadesłanie zgłoszenia nie gwarantuje zakwalifikowania do Kuźni Młodych talentów Akademii Młodych Uczonych. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona. Spośród wszystkich zgłoszeń Rada Programowa Kuźni Młodych Talentów wybierze 30 najwyżej ocenionych. Uczestnicy wybrani zostaną na podstawie informacji przekazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Wysokość opłaty zjazdowej, która obejmuje koszty transportu na trasie Warszawa-Jabłonna-Warszawa oraz catering i zakwaterowanie w Pałacu PAN w Jabłonnie wynosi 1100 zł. Konto, na które należy przelać opłatę zjazdową zostanie przesłane drogą emailową do uczestników, którzy zakwalifikują się do Kuźni Młodych Talentów. Dane do faktury należy podać w formularzu zgłoszeniowym.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracyjnego kandydat powinien przygotować:

  • CV (maksymalnie 1 strona standardowego dokumentu Word)
  • krótki opis najważniejszego osiągnięcia naukowego (maksymalnie 200 słów)
  • krótki list motywacyjny odpowiadający na pytanie: dlaczego chciałbym/chciałabym wziąć udział w Kuźni Młodych Talentów? (maksymalnie 100 słów)

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń!

pl_PLPolish