06.11.2020 - Polish Young Academy becomes a founding member of Young Academies Science Advice Structure (YASAS)

  • News

AMU przystępuje do paneuropejskiej Struktury Młodych Akademii ds. Doradztwa Naukowego YASAS. Na Zgromadzeniu Ogólnym członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN podjęli decyzję o przystąpieniu AMU do Young Academies Science Advice Structure (YASAS). YASAS została powołana podczas spotkania w dniach 4-5 lipca 2020 roku, po 4 miesiącach intensywnych prac powołanej przez młode akademie grupy roboczej, w której skład wchodził także przedstawiciel AMU. W ten sposób AMU stała się jednym z członków-założycieli organizacji, której celem jest przystąpienie do Europejskiego Projektu Doradztwa Naukowego dla Polityki w ramach przyszłej wersji programu SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies).