Skip to content

AMU apeluje do Ministra Czarnka

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk wyraziła głębokie zaniepokojenie składem osobowym zespołu doradczego, powołanego przez Min. Czarnka, którego zadaniem jest opracowanie projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk (zarządzenie opublikowane 25 lipca 2022 r. w Dz. Urzędowym pod poz. 68: https://e-dziennik.mein.gov.pl/app/uploads/2022/07/Dziennik-Urz%C4%99dowy-MEiN-2022-poz.-68.pdf). W składzie dziewięcioosobowego zespołu doradczego nie ma ani jednej osoby w jakikolwiek sposób związanej z Polską Akademią Nauk i z inną dyscypliną niż prawo.

AMU PAN zaapelowała bezpośrednio do Ministra Eduakcji i Nauki m.in. o dialog ze środowiskiem, w tym w szczególności z PAN, uwzglednienie w składzie zespołu m.in. przedstawicieli Korporacji wskazanych przez Prezydium PAN, Dyrektorów Instytutów i młodych kierowników zespołów badawczych z różnych dyscyplin, a także uwzględnienie w pracach nad projektem projektów środowiskowych.

Z apelu

Z wielkim zaniepokojeniem przyglądamy się jednak składowi dziewięcioosobowego zespołu doradczego, w którym nie ma ani jednej osoby w jakikolwiek sposób związanej z Polską Akademią Nauk i z inną dyscypliną niż prawo.

APEL AMU PAN ws. ZESPOŁU DORADCZEGO DS. REFORMY PAN

… apelujemy do Pana Ministra, aby wszelkie prace nad ustawą o PAN przebiegały w dialogu z PAN i w gronie ekspertów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

APEL AMU PAN ws. ZESPOŁU DORADCZEGO DS. REFORMY PAN

…(zespół) powinien wykorzystać w swoich pracach dotychczasowe projekty poszczególnych środowisk naukowych.

APEL AMU PAN ws. ZESPOŁU DORADCZEGO DS. REFORMY PAN

Tekst apelu