Skip to content

AMU opinion on the draft changes in the principles of evaluation of the quality of scientific activity

Akademia Młodych Uczonych przygotowała opinię w sprawie proponowanych przez MNiSW zmian w rozporządzeniu w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Proponujemy m.in.

oparcie punktacji edycji krytycznych o kryteria ilościowe i jakościowe, nie zaś źródło finansowania,

rozszerzenie definicji monografii w naukach humanistycznych i społecznych,

uściślenie kryteriów oceny znaczenia wpływu działalności naukowej.

Opinia dotyczy Projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z 26 kwietnia 2020 r. (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333258/katalog/12684124)

opinia_ewaluacja_200515