Skip to content

AMU recommendations on the evaluation of the quality of scientific activity

Akademia Młodych Uczonych przygotowała rekomendacje w sprawie zmian w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Fragment opinii

Akademia Młodych Uczonych proponuje następujące zmiany w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej:

  1. Należy podwyższyć punktację wydań krytycznych, które spełniają kryteria monografii.
  2. Należy wprowadzić do Rozporządzenia mechanizm ewaluacji słowników, atlasów, bibliografii i baz danych spełniających kryteria naukowości.

Pełny tekst opinii wraz z uzasadnieniem

PDF file

Szczegóły

Opinia dotyczy Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.