Skocz do treści

AMU PAN zaniepokojona arbitralnymi zmianami w wykazie czasopism

Warszawa, 12 lutego 2021 r.

Akademia Młodych Uczonych podziela zaniepokojenie środowiska akademickiego zmianami dokonanymi przez ministerstwo w wykazie czasopism naukowych.[1] Pominięcie głosu Komisji Ewaluacji Nauki [2], a także zlekceważenie opinii instytucji akademickich i ekspertów podważają zaufanie do procesu ewaluacji, na którym opiera się ocena jakości i finansowanie badań. Podjęte przez ministerstwo działania będą miały w niedalekiej przyszłości fatalne konsekwencje, przy czym odczują je przede wszystkim nauki humanistyczne i społeczne. Zmiany w wykazie nie odzwierciedlają bowiem poziomu naukowego i znaczenia czasopism [3], zacierają granicę między pismami znakomitymi a miernymi, a także uprzywilejowują publicystykę kosztem prac naukowych. Ta arbitralna ingerencja, choć przynosi doraźne korzyści pojedynczym osobom czy środowiskom [4], przyczyni się do obniżenia poziomu badań i polskiej nauki.