Skocz do treści

AMU sugeruje zmiany zasad przyznawania stypendiów dla wybitnych

AMU ponownie proponuje zmiany zasad przyznawania stypendiów dla wybitnych młodych naukowców.

Nowy projekt rozporządzenia uwzględnia wiele spośród zmian zaproponowanych przez AMU w czerwcu 2021 r. Wprowadza się np. wymóg uzasadniania oryginalności osiągnięć oraz obowiązek opisania wkładu w publikację wieloautorską.

W opinii AMU należy pilnie rozwiązać problem znaczących dysproporcji w podziale stypendiów pomiędzy dyscypliny. Dla przykładu, w ostatnim konkursie nie przyznano stypendiów przedstawicielom ani nauk farmaceutycznych (44 wnioski), ani matematyki (28 wniosków), których wnioski porównuje się – odpowiednio – z naukami medycznymi i chemicznymi.

Z opinii AMU

Za ten stan rzeczy odpowiada w dużej mierze sposób, w jaki porównuje się między sobą wnioski z dyscyplin należących do jednej dziedziny. AMU proponuje zmianę wzoru służącego wyliczaniu punktacji wniosku.

Obecnie punktację wniosku normalizuje się, dzieląc ją przez średnią z punktacji pięciu najlepszych wniosków w dziedzinie. Tym samym porównuje się wnioski z dyscyplin niezależnie od ich specyfiki, zwłaszcza bez uwzględnienia odmiennych modeli współpracy, publikowania i parametrów bibliometrycznych. Przykładową korektę wzoru normalizacji zaproponowaliśmy w załączonej opinii2.

Z opinii AMU

Pobierz: plik PDF

Opinia-stypendia-sierpien_2021

Rekomendacje AMU z czerwca 2021 r.: https://amu.pan.pl/amu-proponuje-zmiany-w-celu-ulepszenia-systemu-oceny-wnioskow-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow/