Skocz do treści

Konferencja “Doskonałość Naukowa Nie Ma Płci”

Akademia Młodych Uczonych PAN we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biurem Promocji Nauki “PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli zaprasza na jednodniową konferencję „Doskonałość naukowa nie ma płci”, która odbędzie się 10 lutego 2023 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problem nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami w różnych aspektach uprawiania nauki, m.in.: problemów młodych rodziców (przede wszystkim kobiet) czy osób opiekujących się osobami zależnymi uprawiających naukę. Konferencja jest wydarzeniem inaugurującym długofalowy program AMU pod tym samym hasłem, którego celem będzie dążenie do przeciwdziałania nierówności płci w nauce polskiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do konferencji: https://amu.pan.pl/dnnmp/