Skip to content

AMU apeluje do Prezydenta RP ws. nadawania tytułu profesora

Akademia Młodych Uczonych apeluje do Prezydenta RP o nadanie tytułu profesora uczonym, w sprawie których z wnioskiem wystąpiła Rada Doskonałości Naukowej lub Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.

W opinii AMU:

procedura oceny ma charakter merytoryczny i nie przewiduje ponownego badania wniosku przez prezydenta RP. Odmowa lub nieuzasadniona zwłoka w nadaniu tytułu profesora może być odbierana jako szykana wymierzona w konkretnego naukowca lub jako próba zniechęcenia do podejmowania konkretnej tematyki badawczej. W naszym przekonaniu działanie takie nie licuje z powagą urzędu prezydenta i uderza w wolność badań naukowych gwarantowaną w art. 73 Konstytucji RP.

Pełny tekst opinii: PDF file

Apel-AMU-w-sprawie-nadawania-tytulu-profesora-przez-Prezydenta-RP-bez-podpisu