Skip to content

AMU PAN sprzeciwia się arbitralnym zmianom w wykazie czasopism

Akademia Młodych Uczonych PAN przyjęła stanowisko w sprawie zmian w ministerialnym wykazie czasopism.

Akademia Młodych Uczonych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec charakteru i trybu zmian dokonanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych.

Z opinii

Dokonane w wykazie modyfikacje nie odzwierciedlają w większości przypadków poziomu naukowego czy znaczenia czasopism, zacierają natomiast granicę pomiędzy pismami znakomitymi a miernymi, a także promują publicystykę kosztem prac naukowych. (…)

W naszej opinii współczesna polska humanistyka nie potrzebuje uznaniowego zawyżania punktacji czasopism. (…)

Troska ministerstwa o rolę języka polskiego w komunikacji naukowej jest zrozumiała, sama zaś kwestia godna jest poważnej dyskusji. Jednak “lokalność” badań humanistycznych nie może usprawiedliwiać ich bylejakości ani też zwalniać z podejmowania prób włączania polskiego doświadczenia do międzynarodowej dyskusji naukowej.

Trudny do zaakceptowania tryb wprowadzenia zmian, oparty o nieprzejrzyste konsultacje, uderza szczególnie mocno w młodych badaczy, dla których kluczowa jest stabilność reguł i otoczenia instytucjonalnego, w którym przychodzi im pracować i kształtować ścieżkę kariery.

Tekst stanowiska

AMU_2021_czasopisma

https://amu.pan.pl/wp-content/uploads/2021/02/AMU_2021_czasopisma.pdf