Skip to content

AMU proponuje zmiany w programie NCN: PRELUDIUM BIS

Akademia Młodych Uczonych PAN rekomenduje zmiany w programie “PRELUDIUM BIS” organizowanym i przyznawanym przez Narodowe Centrum Nauki, które zostały również przesłane do Narodowego Centrum Nauki.

Z rekomendacji

Proponujemy, aby składki oraz ubezpieczenia pokrywane były przez Szkoły Doktorskie, a doktorant otrzymywał wynagrodzenie w kwocie zaplanowanej w grancie.

REKOmendacje AMU PAN do programu preludium BIS

Wzrost wynagrodzenia (przydzielanego w formie stypendium) zatrudnionego w projekcie doktoranta lub doktorantki do 5 000 zł oraz 6 000 zł netto (przed i po ocenie śródokresowej).

REKOmendacje AMU PAN do programu preludium BIS

Proponujemy, aby obowiązkowy staż zagraniczny był uwzględniony w kosztorysie PRELUDIUM BIS, co zniesie konieczność występowania o staż do NAWA.

REKOmendacje AMU PAN do programu preludium BIS

Tekst rekomendacji