Skip to content

Arkadiusz Marek Tomczyk

Jest profesorem uczelni w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu. Studia doktoranckie ukończył w 2017 roku, broniąc pracę doktorską pt. Występowanie fal upałów w Europie oraz ich cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania. Z kolei 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku na podstawie monotematycznego cyklu artykułów pt. Cyrkulacyjne uwarunkowania ekstremalnych wartości temperatury powietrza w środkowej Europie.

Dotychczasowe badania realizował w ramach trzech grantów (Preludium, Sonatina oraz Opus) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach grantu Sonatina zrealizował staż naukowy w Research Centre of Human Biometeorology (Zentrum für Medizin-Meteorologische  Forschung), Deutscher Wetterdienst we Freiburgu pod kierunkiem prof. Andreasa Matzarakisa.

Dr hab. Arkadiusz M. Tomczyk jest laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Stypendium im. Jana Kulczyka oraz kilku nagród JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2022 r. jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.