Skip to content

The position of the Academy of Young Scholars on difficulties in the implementation of research projects

Akademia Młodych Uczonych przekazała Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dyrektorom agencji badawczych stanowisko w sprawie utrudnień w realizacji projektów badawczych w związku z pandemią COVID-19.

Z opinii

Akademia Młodych Uczonych zwraca się z apelem o podjęcie zdecydowanych i skoordynowanych działań w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na realizację projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz programów własnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

AMU_COVID