Skip to content

Dla mediów

Członkowie Akademii Młodych Uczonych udzielają wypowiedzi do mediów zgodnie z reprezentowanymi dziedzinami nauki – kontakt można nawiązać poprzez Annę Bielec, Gabinet Prezesa PAN (22 182-61-14, anna.bielec@pan.pl)

 

Eksperci AMU:

Anna AJDUK – biologia rozwoju i rozrodu zwierząt, czyli sprawy dotyczące rozwoju zarodkowego, zapłodnienia (w tym zapłodnienia in vitro), niepłodności.

Jakub FICHNA – gastroenterologia, farmakologia, biologia medyczna, chemia medyczna, choroby przewodu pokarmowego, zespół jelita nadwrażliwego, stany zapalne jelit, poszukiwanie nowych leków przeciw chorobom czynnościowym i stanom zapalnym układu pokarmowego; patofizjologia chorób układu pokarmowego.

Dariusz JEMIELNIAK – technologia, sharing economy, otwarte społeczności, open source, sztuczna inteligencja, zarządzanie.

Monika KĘDRA – oceanologia, biologia i ekologia morza, badania arktyczne

Konrad OSAJDA – nauki prawne.

Przemysław WACHULAK – optoelektronika.

Michał WIERZCHOŃ – psychologia, tematyka świadomości i nieświadomości w ujęciu poznawczym; badania dotyczące subiektywnych miar świadomości, uczenia mimowolnego, pamięci ukrytej, percepcji subliminalnej, rywalizacji obuocznej i substytucji sensorycznej, psychologia reklamy.

oceanologia, biologia i ekologia morza, badania arktyczne