Skip to content

The second edition of KMT AMU

Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych (KMT AMU) była skierowana do doktorantów będących na wczesnym etapie swojej kariery naukowej. W tegorocznej edycji udział wzięli młodzi naukowcy reprezentujący nauki techniczne i nauki o życiu.

Szkoła letnia trwała cztery dni. Każdego dnia uczestnicy mieli możliwość doskonalenia umiejętności miękkich i twardych (praca w zespole, autoprezentacja, emisja głosu, wizualizacja wyników badań, biostatystyka), które będą wykorzystywać w swojej pracy badawczej. Zajęcia miały formę wykładów, warsztatów i dyskusji. Ponadto uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania własnych wyników badań i zainteresowań naukowych, co stanowiło punkt wyjścia do długich i intensywnych dyskusji między uczestnikami. Wśród grona prowadzących warsztaty znaleźli się finaliści Famelabu: dr Jakub Bochiński i mgr Mariana Kozłowska;  mgr Marta Rolnik – coach personalny. Warsztaty z emisji głosu prowadziła mgr Anna Stokalska. Zajęcia z biostatystyki koordynował dr Maciej Sobczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsztaty z wizualizacji poprowadzili dr Bartosz Borucki z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Joanna Karłowska-Pik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szkoła Letnia KMT stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń naukowych pomiędzy doktorantami rozpoczynającymi karierę naukową.  W trakcie warsztatów uczestnicy mogli popracować nad prawidłowym przygotowaniem się do wystąpienia publicznego – od przygotowania i opanowania drżenia swojego głosu, po przyjęcie prawidłowej postawy podczas prezentacji naukowej, wzbudzenie zainteresowania słuchaczy, umiejętność odpowiedzi na pytania. Dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się z metodami analizy statystycznej i wizualizacji wyników badań. Ponadto uczestnicy mieli możliwość wymiany wiedzy i nawiązania współpracy interdyscyplinarnej, ponieważ warsztaty zrzeszały naukowców reprezentujących nauki techniczne i nauki o życiu.

link do strony KMT AMU