Skip to content

European Researchers' Night 2017

Nauki chemiczne: dr hab. Dorota Czajkowska-Szczykowska “Chemia bawi, uczy, straszy…”

Workshops in the form of an interactive chemical laboratory are the most interesting form of children's (and not only) interest in chemistry.

At the beginning of the meeting, their participants watched in safe conditions and under the supervision of experienced scientists, chemical reactions that can be carried out only under an efficiently operating hood (explode, ignite). Finally, they used red cabbage decoction to measure the pH of various food and industrial items in each home, and to check the actual vitamin C content of fruit juices and dietary supplements. The workshop ended with the possibility of making the polymerization reaction by hand.

Biological Sciences: Dr. Anna Ajduk "Where do babies come from, or everything you would like to know about conception but are afraid to ask"

Spotkanie w formie wykładu połączonego z rozmową z publicznością i dyskusji wokół biologicznego mechanizmu zapłodnienia ssaków: jak plemnik “wyczuwa” komórkę jajową w jajowodzie, jak do niej wnika i do jakich zmian to wniknięcie prowadzi – czyli jak dochodzi do aktywacji rozwoju zarodkowego. Uczestnicy poznali także historię opracowania techniki zapłodnienia in vitro oraz zastosowanie tej metody oraz jej ograniczenia.

Social sciences: dr hab. Michał Wierzchoń "How do I know that I am me? A few words about body awareness "

W ramach wykładów zaprezentowane zostały podstawowe informacje o współczesnych badaniach poświęconych tematyce ‘ja’ i ‘samoświadomości’ z perspektywy neuropsychologii i psychologii poznawczej. Zaprezentowane zostały metody badawcze pozwalające zmieniać odczucie swojego ciała, zakłócając zarówno poczucie przynależności części ciała (np. poczucie, że ręka jest moja) jak i całego ciała. Na przykładzie iluzji ‘gumowej ręki’ omówiono konsekwencje uzyskiwanych w takich badaniach wyników dla naszych założeń na temat ‘ja. Uczestnicy zastawiali się, czy nasze ‘ja’ jest rzeczywiście tak niezmienne, jak nam się wydaje.