Skip to content

Igor Soszyński

Prof. dr hab. Igor Soszyński (ur. 1975) – astrofizyk, profesor nadzwyczajny w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu OGLE realizującego za pomocą polskiego teleskopu w Chile jeden z największych na świecie przeglądów nieba. W latach 2004-2006 w ramach stażu podoktorskiego pracował na Uniwersytecie Concepción w Chile.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół gwiazd zmiennych różnych typów. Jest twórcą największego w historii astronomii katalogu gwiazd zmiennych. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należy odkrycie kilku nieznanych wcześniej typów gwiazd pulsujących, szczegółowe zbadanie statystycznych własności zmiennych czerwonych olbrzymów oraz odkrycie licznych przypadków gwiazd pulsujących będących składnikami zaćmieniowych układów podwójnych. Jest też współodkrywcą kilkudziesięciu planet pozasłonecznych, w tym planet swobodnych, a także układu planetarnego będącego przeskalowaną kopią naszego Układu Słonecznego.

Jest autorem i współautorem około 170 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Prace te były cytowane łącznie ponad 5000 razy (wskaźnik Hirscha h=40). Otrzymał wiele nagród i prestiżowych grantów, w tym nagrodę im. Mariana Mięsowicza Polskiej Akademii Umiejętności, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, subsydium „Powroty” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nagrodę Premiera za rozprawę doktorską.