Skip to content

Karolina Hansen

Pracuje w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Leibniza w Mannheim. Jest absolwentką Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013r. obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie, gdzie jej studia doktoranckie miały charakter interdyscyplinarny i obejmowały pogranicza psychologii, ekonomii i socjologii. W 2020 Dr Hansen uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktor habilitowanej.

Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim społeczną psychologię języka, ale dotyczą też szerzej takich obszarów jak poznanie społeczne, uprzedzenia i stereotypizacja, czy kultura i porównania międzykulturowe. Dr Hansen bada m.in. postrzeganie osób mówiących z obcym akcentem, wpływ żeńskich form nazw zawodów na postrzeganie kobiet ich używających, postawy puryzmy językowego, czy różnice kulturowe w postrzeganiu społecznym.

Dr Hansen była stypendystką m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Deutscher Akademischer Austauschdienst czy też otrzymała stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Otrzymywała też nagrody Uniwersytetu Warszawskiego za najlepsze publikacje. Dr Hansen odbyła też na naukowe staże zagraniczne na Uniwersytecie Yale, Uniwersytecie Cornell i na Uniwersytecie w Bernie.

Jest autorką i współautorką około 40 publikacji z listy JCR, na temat których więcej informacji można znaleźć na jej profilu ResearchGate [https://www.researchgate.net/profile/Karolina-Hansen]. Od 2021 roku jest redaktorką naczelną czasopisma Psychology of Language and Communication [https://sciendo.com/journal/plc], zasiada też w radzie redakcyjnej Journal of Language and Social Psychology oraz European Journal of Social Psychology. Dr Hansen jest też członkinią zarządu International Association of Language and Social Psychology [https://www.ialsp.org/]. Bardziej ogólnie, dr Hansen działa na rzecz otwartej nauki jako redaktorka naczelna darmowego czasopisma open-access oraz aktywnie popularyzuje wyniki badań naukowych zarówno w mediach, jak i koordynując udział Wydziału Psychologii UW na Piknikach Naukowych.

Prywatnie mama małego synka oraz założycielka Foodsharing w Polsce [https://www.facebook.com/FoodsharingPolska/] – ruchu przeciwko marnowaniu żywności.