Skip to content

Konrad Osajda

dr hab. Konrad Osajda, LLM Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Konrad Osajda ukończył z wyróżnieniem studia na WPiA UW oraz na Uniwersytecie w Ottawie (LL.M.). Aktualnie pracuje w Instytucie Prawa Cywilnego na WPiA UW oraz jest członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Prowadził zajęcia (comparative contract law) jako visiting professor na Uniwersytecie Ottawskim w 2013 i 2015 r.

Jest członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych i stowarzyszeń: European Law Institute, Komitetu Nauk Prawnych PAN, Zespołu Problemowego ds. Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz Akademii Młodych Uczonych PAN.

Otrzymał wiele nagród i stypendiów, wśród których na wyróżnienie zasługują: stypendium dla wybitnego młodego naukowca MNiSW (dwukrotnie: 2011, 2015), stypendium Instytutu Maxa Plancka (2011), stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie: 2006, 2007), stypendium Polityki (2008), the Edward Barry McDougall Memorial Scholarship (2005), nagrodę w konkursie Primus Inter Pares – Primus Expert: Prawnik (2004). Jego monografia naukowa o odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania uzyskała nagrodę „Złote Skrzydła” przyznawaną najlepszej pracy opublikowanej w danym roku w zakresie prawa handlowego (2009).

Dr hab. Konrad Osajda opublikował kilka monografii naukowych i dużą liczbę artykułów w recenzowanych czasopismach prawniczych. Jest ponadto redaktorem naczelnym kilkutomowego komentarza do kodeksu cywilnego.

Główne obszary jego zainteresowań badawczych to prawo prywatne (szczególnie w ujęciu prawnoporównawczym). Specjalizuje się przede wszystkim w zakresie prawa spadkowego (w tej dziedzinie opublikował rozprawę pt.: „Ustanowienie spadkobiercy w systemach prawnych common law i civil law”) oraz prawa handlowego i spółek handlowych (monografia pt.: „Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli”).