Skip to content

AMU Flying Science Cafes

„Latające kawiarenki naukowe” to cykl spotkań naukowców z publicznością, podczas których gospodarze w sposób przystępny opowiadają o swoich zainteresowaniach naukowych, zastosowaniu wyników prowadzonych badań oraz przyczynach podjęcia właśnie takich tematów w swojej działalności. Istotnym elementem spotkania jest dyskusja, podczas której naukowcy starają się wytłumaczyć trudniejsze kwestie i odpowiedzieć na pytania publiczności.

 26 września 2014 r., Olsztyn – „Programowanie żywieniowe: wiem co jem, wiem co programuję” Monika Kaczmarek

Podczas wprowadzającego wykładu popularno-naukowego uczestnicy zapoznali się z zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego stylu życia. Zajrzeli w karty historii i przyjrzeli się problemom niedożywienia na świecie w aspekcie programowania zdrowotności przyszłych pokoleń. Poznali także odpowiedź na pytanie, czy niedożywienie matki podczas ciąży jest problemem aktualnym w dzisiejszych czasach oraz czy większe zagrożenia stwarzają spożywanie nadmiernej ilości kalorii, brak ruchu i otyłość. W ramach spotkania prowadzono szereg zajęć interaktywnych mających na celu zapoznanie się uczestników z budową DNA oraz modyfikacjami kwasów nukleinowych odpowiedzialnymi za programowanie żywieniowe (np. budowanie modeli DNA, DNA + modyfikacje epigenetyczne, DNA + histony). Uczestnicy budowali również piramidę zdrowego żywienia, promującą prawidłowy styl życia

26 września 2014 r., Olsztyn – Dlaczego badamy geny? Agnieszka Wacławik

Uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy badawczej naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN dotyczącej badania funkcji genów. Treść pokazu dotyczyła nośnika informacji genetycznej – DNA, obecnego w każdej komórce budującej organizm oraz procesu odczytywania tej informacji – ekspresji genu i przepisywania jej na produkt, specyficzne białko. Ponadto uczestnicy zapoznali się z zaawansowaną techniką biologii molekularnej wykorzystującą mikromacierze DNA, która umożliwia badanie ekspresji dziesiątek tysięcy genów w jednej analizie. Odbył się również pokaz izolacji DNA i omówiono wykorzystanie mikromacierzy ekspresyjnych w badaniach poświęconych ekspresji genów podczas wczesnej ciąży.

26 września 2014 r., Olsztyn – „Od nauki do biznesu” (spotkanie w dwóch częściach) Agnieszka Wacławik

Spotkanie z naukowcem – Jackiem Wojciechowiczem, który założył firmę biotechnologiczną wykorzystując niszę rynkową oraz własną wiedzę. Misją prężnie rozwijającej się firmy jest m.in. rozpowszechnianie najnowszych osiągnięć genetyki molekularnej na rynku usług diagnostyki medycznej. Spółka wdraża rewolucyjne testy z zakresu genetyki człowieka. Pan Jacek Wojciechowicz jest absolwentem kierunku Biotechnologia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z urodzenia Olsztynianin. Po ukończeniu studiów pracował przez 4 lata w jednostkach PAN, a następnie rozpoczął przygodę z tworzeniem własnej spółki biotechnicznej.

Część I. Rewolucja w Genetyce. W jaki sposób odkrycia naukowe polskich naukowców mogą wpłynąć na nasze życie i zdrowie – podczas spotkania omówione zostały rewolucyjne badania polskich firm biotechnologicznych związane z diagnostyką genetyczną i onkologią.

II. Od Nauki do Biznesu. W jaki sposób naukowcy mogą komercjalizować własne pomysły – opowieść o tym w jakim sposób powstała Grupa Kapitałowa zarządzająca 8 spółkami z sektora Life-Science, omówiona została tematyka inwestorów, giełdy, komercjalizacji własnego know-how i pozyskiwania kapitału na własne spółki technologiczne. 

26 września 2014 r., Olsztyn – O prostowaniu tego co krzywe, czyli geometria “inaczej” Sławomir Dinew

Podczas wykładu popularno-naukowego słuchacze zapoznali się z właściwościami powierzchni “zakrzywionych”. Uczestnicy wraz z prowadzącym rozważali dlaczego mapy w atlasach nas oszukują, oraz czy zawsze dwie proste nierównoległe muszą się przeciąć. Słuchacze poznali także podstawowe modele geometrii nieeuklidesowej i jej zastosowania w sztuce. Wykład obfitował w anegdoty i nawiązania do popkultury. Przebieg drugiej części spotkania wyznaczyły pytania uczestników.

7 listopada 2014 r., Łódź – “Zajrzyjmy do wnetrza przewodu pokarmowego” Jakub Fichna

Blisko stu uczniów łódzkich liceów uczestniczyło Latającej Kawiarence Naukowej pt. “Zajrzyjmy do wnetrza przewodu pokarmowego”. Goście Kawiarenki wysłuchali wykładu prof. nadzw. dr. hab. Jakuba Fichny o budowie i funkcji układu pokarmowego, a następnie uczestniczyli w pokazach i prezentacjach przygotowanych przez doktorantów i stażystów Zakładu Biochemii: Martę Zielińską, Macieja Sałagę, Andrzeja Wasilewskiego, Huberta Zatorskiego i Agatę Jarmuż. Kawiarenka była doskonałą okazją do zwiedzenia Zakładu i przyjrzenia się pracy naukowców w jednostce badawczej. Dodatkowo zainteresowani licealiści uczestniczyli w rozmowie na temat kariery naukowej w Polsce, mieli okazję zweryfikować obiegowe opinie na temat życia codziennego naukowców.

20 listopada 2014 r., Gdańsk – „Mosty: cuda architektury i techniki” Magdalena Rucka

Spotkanie było podzielone na dwie części. Na początku pracownicy Politechniki Gdańskiej – dr hab. inż. Magdalena Rucka i mgr inż. Rafał Kędra oraz prezes Koła KoMBo – inż. Oskar Wysocki zaprosili uczestników do krótkiej podróży przez historię mostów. Pokazali, jak pracują różne typy konstrukcji mostowych oraz opowiedzieli o organizowanym przez KoMBo ogólnopolskim konkursie inżynierskim wyKOMBinuj mOst. Każdy z uczestników miał okazję stanąć na moście wykonanym z papieru. Część drugą kawiarenki naukowej poprowadził projektant największych mostów w Polsce – mgr inż. Krzysztof Wąchalski. Znany inżynier podzielił się swoimi doświadczeniami z projektowania i realizacji obiektów mostowych, w tym m.in. mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu i mostu wantowego im. Jana Pawła II na Martwiej Wiśle w Gdańsku. W spotkaniu udział wzięło ponad 80 uczniów. Wśród uczestników były dzieci z Domu Dziecka w Kartuzach, gimnazjaliści z Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie, uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego oraz uczniowie Technikum Transportowego w Gdyni.

 

11 listopada 2016 r., Kraków – „Od Twierdzenie Pitagorasa do miliona dolarów – spotkanie z matematykami” Sławomir Dinew 

Gościem specjalnym Kawiarenki był dr Krzysztof Ciesielski, matematyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, popularyzator nauki i autor książek skierowanych do młodzieży. Wraz prowadzącym spotkanie dr Sławomirem Dinewem przytaczając anegdoty i zabawne historie z życia sławnych i mniej znanych uczonych poruszali zagadnienia z liczbami, figurami zadaniami logicznymi. Kierunki rozmowy wyznaczały pytania publiczności, nawiązujące do matematyki oraz historii Lwowskiej Szkoły Matematycznej, której szczególnie ciekawi byli słuchacze. 

20 listopada 2015 r., Olsztyn – „Dlaczego badamy geny” Monika Kaczmarek

Koncepcję spotkania opracowano w Laboratorium Biologii Molekularnej IRZiBŻ PAN. W trakcie spotkania uczniowie szkół podstawowych dowiedzieli się w jaki sposób zasady azotowe mówią komórkom organizmu, co robić, wpływając tym samym na rozwój i budowę naszego organizmu. Przeprowadzony został szereg zajęć interaktywnych mających na celu zapoznanie uczestników z budową DNA poprzez budowanie modeli DNA z jadalnych żelków. Uczestnicy wykonywali także “genetyczną biżuterię” poprzez izolację nici własnego DNA, unikalnego dla każdego człowieka i zamknięcie go w przejrzystym wisiorku. Omówiono także na przykładach temat dziedziczenia cech.

27 listopada 2015 r., Warszawa – „Układ pokarmowy – jak wygląda od środka” Jakub Fichna 

Gośćmi kawiarenki, której koncepcję opracowano w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, były uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej (2 grupy) oraz członkowie kółka przyrodniczego w tej samej szkole. Najmłodszym przy pomocy balonów i serpentyn oraz za pomocą plansz gospodarze kawiarenki wyjaśniali jaka jest objętość pustego, a jaka pełnego żołądka? ile waży wątroba? Dodatkowo uczniowie miały okazję obejrzeć preparaty oraz omówić budowę układu pokarmowego myszy. Dodatkową atrakcją był konkurs wieńczący spotkanie, podczas którego uczestnicy mogli sprawdzić świeżo zdobytą wiedzę. Spotkanie ze starszymi uczniami uzupełnione zostało o prezentację dotyczącą bakterii w jelitach i ich roli w trawieniu. W trakcie pokazu omówiona została dokładniej budowa układu pokarmowego i jego funkcjonowanie, najczęstsze jego choroby, sposoby diagnozowania i leczenia. W czasie pokazu autorzy posługiwali się zdjęciami i plakatami oraz preparatami makro- i mikroskopowymi, a także przeprowadzili konkurs wiedzy o układzie pokarmowym.

3 grudnia 2015 r., Gdańsk – „Diagnostyka czyli jak rozpoznać czy konstrukcja budowlana choruje” Magdalena Rucka 

Spotkanie pt. „Diagnostyka czyli jak rozpoznać czy konstrukcja budowlana choruje” zostało zorganizowane przy merytorycznym wsparciu Koła Naukowego Mechaniki Budowli KoMBo działające przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W spotkaniu udział wzięło ponad 70 uczniów gimnazjum i technikum. W pierwszej części kawiarenki gospodarze opowiedzieli o metodach diagnostyki technicznej, obciążeniach próbnych mostów i o konkursie konstruktorskim wyKOMBinuj mOst. Tradycyjnie przeprowadzono quiz, sprawdzający wiedzę uczestników. Następnie odbyły się warsztaty praktyczne – każdy z uczestników mógł przeprowadzić testy wykrywania uszkodzeń z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej a także skleić swoją własną konstrukcję z makaronu.