Skip to content

Flying Science Cafes 2017

„Jak dzwoni dzwon” dr hab. Przemysław Perlikowski (8 listopada, 20 grudnia 2017 r., Łódź)

Gospodarzem kawiarenki był prof. Przemysław Perlikowski, członek AMU z Politechniki Łódzkiej, który wraz ze współpracownikami z PŁ i Akademii Górniczo-Hutniczej zaprosił na spotkanie uczniów z jednego najlepszych liceów łódzkich.

Pierwszą część poświęcono wykładom i dyskusji na temat typów, konstrukcji i mocowania dzwonów oraz sposobu ich projektowania. Przedstawiono także w skrócie historię ludwisarstwa oraz omówiono budowę kilka przykładowych dzwonów z całego świata, odwołując się do charakterystyki konstrukcji dzwonu, jarzma i serca oraz ich geograficznego zróżnicowania. Omówiono matematyczny opis ruchu dzwonu i serca wraz z prezentacją modelu opracowanego na Politechnice Łódzkiej. W trakcie prelekcji przybliżono też zagadnienia związane z akustyką dzwonu, modelowaniem rozchodzenia się fali dźwiękowej w czaszy dzwonu oraz wpływem kształtu i wielkości dzwonu na dźwięk. Druga część spotkania odbyła się w laboratorium Katedry Dynamiki Maszyn Politechniki Łódzkiej i skupiła się na prezentacji pracy stukilogramowego dzwonu PŁ.