Skip to content

Magdalena Rucka

 

Dr hab. inż. Magdalena Rucka (ur. 1977) reprezentuje dyscyplinę: budownictwo, specjalność mechanika konstrukcji. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Rozprawę doktorską „Wavelet analysis in detection and localization of damage in engineering structures” obroniła z wyróżnieniem w 2005 roku. Rozprawa została uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a także Nagrodą Ministra Budownictwa. W 2011 roku uzyskała habilitację z wyróżnieniem. Rozprawa habilitacyjna „Wave propagation in structures. Modelling, experimental studies and application to damage detection” została nagrodzona przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Jest laureatką stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych „START” (2007, 2008) oraz Stypendium Naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011-2014). Główne tematy badań naukowych to diagnostyka, identyfikacja i monitoring konstrukcji inżynierskich. Dotyczą one teorii, badań doświadczalnych oraz tworzenia i zastosowań systemów obliczeniowych i są ukierunkowane na dynamiczną analizę konstrukcji oraz metody nieniszczącej lokalizacji uszkodzeń.

Dr hab. inż. Rucka jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych, w tym dwóch monografii, jednego podręcznika akademickiego oraz dziesięciu artykułów w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej. Brała również udział w kilkunastu pracach o charakterze ekspertyz i orzeczeń naukowo-technicznych.

Od 2007 roku jest opiekunem Koła Naukowego Mechaniki Budowli KOMBO i organizatorem cyklicznego ogólnopolskiego konkursu „wyKOMBinuj mOst” mającego na celu popularyzację wiedzy z mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów.

More information: http://www.pg.gda.pl/~mrucka/