Skip to content

Michał Chmielewski

Dr Michał Jan Chmielewski, (ur. 1977), chemik, adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach doktoranckich w Instytucie Chemii Organicznej PAN w zespole prof. J. Jurczaka, dr Chmielewski odbył trzymiesięczny staż w zespole prof. L. Latosa-Grażyńskiego we Wrocławiu (jako stypendysta FNP), a następnie dwa długoterminowe staże podoktorskie: na Uniwersytecie Oxfordzkim w zespole prof. P. D. Beera (2006-2007) oraz, jako stypendysta Marie Curie, w zespole noblisty – prof. J.- M. Lehna na Uniwersytecie Ludwika Pasteura w Strasbourgu (2007-2009). W 2010 roku wrócił do Polski dzięki stypendium Powroty/Homing Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W swojej pracy naukowej dr Michał Chmielewski zajmuje się chemią supramolekularną, czyli chemią oddziaływań międzycząsteczkowych. W szczególności specjalizuje się w projektowaniu, syntezie i badaniach właściwości syntetycznych receptorów zdolnych do selektywnego wiązania anionów. Ostatnio prace w zespole dr. Chmielewskiego koncentrują się głównie na zastosowaniu anionów jako templatów w syntezie cząsteczek o nietrywialnej topologii, takich jak powiązane mechanicznie katenany i rotaksany oraz na badaniach transportu anionów przez membrany biologiczne przy użyciu opracowanych w zespole syntetycznych receptorów.

Zainteresowania dr. Chmielewskiego obejmują także konstrukcję fotoprzełączalnych receptorów molekularnych, opracowywanie innowacyjnych sensorów na bazie polimerów przewodzących i samoorganizujących się monowarstw, badania procesów samoorganizacji z selekcją komponentów oraz wykorzystanie zjawiska samoorganizacji do otrzymywania funkcjonalnych nanostruktur, ze szczególnym uwzględnieniem nanostruktur multiwalentnych.