Skip to content

Recordings of the conference "Polish Scientific Networks: Science & Business"

 

Oficjalne otwarcie konferencji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Panel dyskusyjny: Jak innowacje społeczne mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych?

Jakub (Kuba) Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” “Innowacje społeczne – dla ludzi, z ludźmi i przez ludzi. Do czego zdolny jest tłum?”

Dominik Mierzejewski “Zaplecze merytoryczne dla lokalnych działań w Azji”

dr inż. Agnieszka Labus (Politechnika Śląska) “Laboratorium Architektury 60+”

dr Anna Jelec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) “Mind: Meet Metaphor”

mgr inż. Magdalena Wróbel (Politechnika Łódzka) “Jak zarządzać wiedzą w procesie kształcenia”

dr Jacek Marczak (Wrocławskie Centrum Badań EIT+) “Superhydrofobowe powłoki nanokompozytowe jako pasywne systemy anty-oblodzeniowe”

prof. Artur Bartkowiak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) “Współpraca nauka-gospodarka – kreowanie mody czy szycie na miarę?”

prof. Tadeusz Uhl (Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie) “Biznes i nauka – trudna droga do sukcesu”

Discussion panel: How to build a successful collaboration between science and business?

Michał Lach, Startup Hub Poland „Jak odnieść sukces rynkowy gdy mam tylko pomysł? – case study K2, Audioteka i LangMedia”

dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa (Uniwersytet Jagielloński) “Affective Computing and Context-Awareness Opportunities for Pervasive Computing”

dr inż. Szymon Wąsik (Politechnika Poznańska) “Optil.io: Internetowa platforma do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych”

dr Anna Białek-Jaworska (Uniwersytet Warszawski) “Big Data w poszukiwaniu naukowców w biznesie”

mgr inż Jarosław Królewski (HG Intelligence S.A.) “Real-time actionable data. Wyzwania i trendy we współczesnym marketingu”

Panel dyskusyjny: Jak wykorzystać polski potencjał naukowy w rozwoju nowoczesnych technologii?

Katarzyna Rogiewicz, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris „Budowanie współpracy między Nauką a Biznesem – czy jeszcze coś można powiedzieć?”

dr inż. Julita Kulbacka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) “Elastyczna mikrosonda do elektroporacji narządów wewnętrznych”

dr hab. n. med. Dorota Frydecka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) “Integracja procesów jawnego i niejawnego przetwarzania informacji w zaburzeniach psychotycznych”

dr Agnieszka Kamińska (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie) “Spektroskopia SERS w aplikacjach medycznych i testach diagnostycznych”

Podsumowanie paneli dyskusyjnych i oficjalne zakończenie konferencji