Skip to content

Opinia AMU w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej

Akademia Młodych Uczonych przesłała Ministerstwu Edukacji i Nauki w sprawie projektu rozporządzenia z 20 stycznia 2021 r. w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej.

Rozwiązania proponowane w przedłożonym projekcie (…) są w opinii AMU PAN zasadniczo właściwe i adekwatne do założonych celów (…) przedstawiamy propozycje zmian, które w naszej opinii sprawią, że proces ewaluacji będzie przebiegać sprawniej, zyska na transparentności i stanie się ważnym narzędziem oceny jakości kształcenia w szkołach doktorskich.

W opinii AMU należy m. in.:

  • wprowadzić do oceny eksperckiej na większa skalę kryteria ilościowe;
  • uściślić wymagania stawiane wobec szkół doktorskich.

Uważamy także, że:

  • obowiązek weryfikowania kwalifikacji osób prowadzących zajęcia wystarczająco reguluje kwestię ich rozwoju zawodowego;
  • ocena przez szkołę doktorską kwalifikacji promotora jest zbędna.
AMU_2021_SD-opinia