Skip to content

Opinia AMU ws. projektu “Polityki Naukowej Państwa”

Akademia Młodych Uczonych przesłała Ministrowi Edukacji i Nauki opinię w sprawie projektu “Polityki Naukowej Państwa”.

Przedłożony projekt “Polityki naukowej państwa” należy uznać za istotny krok w kierunku zdefiniowania priorytetów naszego państwa w zakresie polityki naukowej i szkolnictwa wyższego. Nie sposób nie zgodzić się z wieloma diagnozami przedstawionymi w projekcie (…). Akademia Młodych Uczonych PAN dostrzega jednak w projekcie również liczne niejasności, a także braki, których uzupełnienie jest konieczne, aby dokument mógł w przyszłości kształtować politykę naukową państwa.

W dokumencie wskazujemy m.in. na nieprecyzyjny i niekiedy nie dość wnikliwy opis problemów i rozwiązań, który naszym zdaniem może utrudnić stosowanie dokumentu w praktyce. Zauważamy również, że dokument nie określa – poza lakonicznymi wzmiankami – roli Polskiej Akademii Nauk w systemie nauki, a także przynosi nieadekwatny opis roli humanistyki i nauk społecznych, w tym ich stosunku do nauk ścisłych.

AMU_Opinia_PNP