Skip to content

Akademia Młodych
Uczonych PAN​

We monitor and issue opinions on legal acts drafts, as well as develop recommendations and propose changes in the organization of science in Poland.

Polish Young Academy was established in 2010. Its members are selected by the General Assembly of the Polish Academy of Sciences from among researchers who, at the time of selection, do not exceed 38 years of age and have at least a doctoral degree.

Polish Young Academy activates the community of young scientists: we organize and co-organize scientific conferences, we take patronage over scientific events, and we popularize science.

News

Dla mediów
Członkowie Akademii Młodych Uczonych udzielają wypowiedzi do mediów zgodnie z reprezentowanymi dziedzinami nauki – kontakt można nawiązać poprzez Annę Bielec, Gabinet Prezesa PAN (22 182-61-14, anna.bielec@pan.pl)   Eksperci AMU: Anna…
Uchwały Zebrania Ogólnego AMU i decyzje Przewodniczącego AMU
Uchwały Zebrania Ogólnego Akademii Młodych Uczonych(w opracowaniu) Decyzje Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych (archiwum w opracowaniu) Decyzja nr 1/2018 Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie…
"Youth in Science" debate
Młodzi w nauce Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce Termin: 16 marca 2016 r., godz. 11:00 Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wawelska 56, 00-922 Warszawa

Contact with AMU

Social networks

Twitter