Skip to content

Sławomir Dinew

Dr Sławomir Dinew (ur. 1982) jest adiunktem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania związane są z Analizą Zespoloną i jej zastosowaniami w geometrii. Jego rozprawa doktorska pt.: “Zespolone równanie Monge’a-Ampere’a i jego zastosowania w geometrii” została uhonorowana nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

Dr Dinew jest laureatem nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodych matematyków przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Matematyczne oraz Instytut Matematyki PAN. Odbył on staże naukowe w Erwin Schrodinger Institute, Wiedeń (2009-2010, pięciomiesięczny) oraz Princeton University (2010, miesięczny). Od 2011 roku odbywa staż podoktorski na Uniwersytecie Rutgers (USA).

Badania dr. Dinewa koncentrują się wokół nieliniowych eliptycznych równań różniczkowych pojawiających się w zespolonej geometrii różniczkowej. Poznanie własności rozwiązań tychże równań pozwala lepiej zrozumieć zespolone rozmaitości związane, między innymi, z modelami w fizyce strun.