Skocz do treści

Opinia AMU dot. stypediów dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Prezentujemy uwagi Akademii Młodych Uczonych do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Uwagi AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.