Rekomendacje AMU dotyczące zmian w rozporządzeniu dot. stypendiów dla studentów

Akademia Młodych Uczonych w dniu 14 sierpnia 2019 r. przekazała Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacje odnośnie zmian w zmian planowanych w rozporządzeniu MNiSW w sprawie stypendiów dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Treść rekomendacji dostępna jest po linkiem.