Spotkanie AMU z przedstawicielami młodych uczonych Narodowej Akademii Nauk Białorusi

30 czerwca 2020 r. odbyło się w formie zdalnej spotkanie reprezentacji AMU z przedstawicielami młodych uczonych Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Podczas spotkania przedyskutowano możliwości współpracy i wzajemnego wsparcia oraz wspólnych inicjatyw, w tym m.in. wzajemne włączanie przedstawicieli młodych uczonych w konferencje zorganizowane przez obie akademie oraz wymianę informacji w zakresie grantów, stypendiów i innych inicjatyw wspierających współpracę naukową między młodymi naukowcami i studentami z obu krajów. Spotkanie zakończyło się przygotowaniem wspólnego protokołu – oświadczenia.

Protocol_meeting_with_Belarus_Jun2020