Skocz do treści

Uchwały Zebrania Ogólnego AMU i decyzje Przewodniczącego AMU

Uchwały Zebrania Ogólnego Akademii Młodych Uczonych
(w opracowaniu)

Decyzje Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych
(archiwum w opracowaniu)

Decyzja nr 1/2018 Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego debaty “Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców” (Warszawa, 20 kwietnia 2018 r.)(Warszawa, 20 kwietnia 2018 r.)