Skocz do treści

Wybory członków Akademii Młodych Uczonych

2 grudnia br. Zgromadzenie Ogólne PAN wybierze nowych członków Akademii Młodych Uczonych. Kandydatury można zgłaszać do 31 lipca br.

Członkiem AMU może zostać osoba, która:

AMU logo
  • nie ukończyła 38. roku życia (w dniu wyboru),
  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Więcej informacji o procedurze zgłaszania kandydatów: https://bip.pan.pl/artykul/219/536/wybory-czlonkow-akademii-mlodych-uczonych-w-2021-roku