Dr Nicole Dołowy-Rybińska (członkini AMU z Instytutu Slawistyki PAN) wraz z dr Cordulą Ratajczak („Serbske Nowiny", Serbski institut/Sorbisches Institut, Bautzen/Budyšin, Niemcy) zostały laureatkami w konkursie organizowanym przez Smithsonian Center for Folklife & Cultural Heritage. W ramach stypendium będą realizować badania pt. Sorbian language(s): revitalization efforts in different political systems.

Program SMiLE (Sustaining Minority Languages in Europe) przeznaczony jest dla zorientowanych na wspólnotę językową badań etnograficznych i socjolingwistycznych dotyczących działań rewitalizacyjnych europejskich języków mniejszościowych, a jego celem jest zdobycie wglądu w procesy i skuteczność rozwiązań, które mogłyby zostać zastosowane w programach rewitalizacyjnych innych języków.

Przez półtora roku sześć zespołów będzie pracować równolegle nad wybranym przypadkiem wspólnoty językowej opierając się o długoletnie doświadczenia badawcze w danej wspólnocie, zaangażowanie na jej rzecz oraz określone w projekcie badania terenowe. Zespoły mają za zadanie odpowiedzieć na sformułowane przez zespół ekspertów pytania badawcze. W ramach projektu odbędą się kilkudniowe warsztaty, podczas których badacze wymienią się doświadczeniami, a także podzielą problemami i wynikami badań.

Lista nagrodzonych w ramach programu SMiLE zespołów badawczych:

  • Bernadette O'Rourke and Marcos López Pena – Galician, Semente Project
  • Manuela Pellegrino and Maria Olimpia Squillaci – Griko & Greko
  • Cassie Smith-Christmas and Orlaith Ruiséal – Irish
  • Nils Langer and Femmy Admiraal – North Frisian
  • James Costa and Sara Brennan – Occitan
  • Cordula Ratajczak and Nicole Dołowy-Rybińska – Sorbian

Więcej informacji na temat programu

Prof. Anna Brożek, członek Akademii Młodych Uczonych z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego została uhonorowana Nagrodą Narodowego Centrum Nauki 2017 w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Otrzymała ją za skonstruowanie oryginalnych teorii funkcji zdań pytających i rozkazujących, a także za uzupełnienie historii filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, poprzedzone drobiazgowymi badaniami archiwalnymi.

Zgłaszając prof. Annę Brożek jako kandydatkę do Akademii Młodych Uczonych profesorowie Piotr Gutowski, Jacek Paśniczek, Tadeusz Szubka, Mieszko Tałasiewicz i Jan Woleński podkreślali, że jest ona jedną z najbardziej „utytułowanych” polskich młodych uczonych. Tytuł profesora nauk humanistycznych został jej nadany w roku 2015, gdy miała 35 lat na podstawie znaczącego dorobku w dziedzinie filozofii. W tym samym roku uzyskała doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie kompozycji i teorii muzyki. Posiada też bogaty dorobek artystyczny jako pianistka.

Zakres kompetencji pani prof. Anny Brożek w dziedzinie filozofii obejmuje kilka obszarów: logiczną teorię pytań (m.in. sprecyzowała postulat dobrego postawienia pytania badawczego, dokonała analizy postulatu rozstrzygalności oraz zaproponowała nową systematyzację operacji poznawczych, łączącą ideę pytania kierującego rozumowanie z ideą traktowania pytań jako przesłanek lub wniosków w rozumowaniach), logiczną teorię imperatywów (m.in. zweryfikowała hipotezę, że imperatywy mają dwa zasadnicze sensy: preskryptywny i instruktywny), logiczną analizę terminologii muzycznej (sformułowała reguły optymalizacji terminologii muzycznej) i historię filozofii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (dzięki skrupulatnym badaniom archiwalnym wypełniła lukę w wiedzy na temat wiedeńskiego okresu Kazimierza Twardowskiego, publikując książkę na ten temat po polsku i niemiecku).

Na bogaty dorobek publikacyjny prof. A. Bożek składa się, oprócz licznych artykułów, między innymi. 10 samodzielnie napisanych monografii książkowych oraz 3 we współautorstwie. Na wyróżnienie zasługują książki wydane w wydawnictwach międzynarodowych: Theory of questions. Erotetics through the prism of iłs philosophical background and practical background and practical applications (Amsterdam — New York 2011, Rodopi) i Kazimierz Twardowski. Die Wienehr Jahre (Vienna: Springer 2011) oraz książka po polsku, która była podstawą do uzyskania tytułu profesora: Teoria imperatywów i jej zastosowania. Kraków Copernicus Center Press 2012.

 
 

Ukazał się "Raport z działalności Akademii Młodych Uczonych PAN I kadencji (grudzień 2011– maj 2017)" pod redakcją dr hab. Konrada Osajdy, byłego Przewodniczącego AMU i Anny Bielec z Gabinetu Prezesa PAN. W raporcie ujęte zostały między innymi informacje o podejmowanych przez członków AMU inicjatywach, projektach i działaniach, ich udziale w wydarzeniach międzynarodowych oraz opracowanych dokumentach. Wydawnictwo obejmuje okres od wyborów pierwszych członków AMU w dniu 15 grudnia 2011 r. do końca kadencji członków wybranych pół roku później w wyborach uzupełniających skład Akademii.

Plik PDF

Rozpoczął się nabór na warsztaty dla doktorantów Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN. KMT AMU powstała z myślą o młodych naukowcach na wczesnym etapie kariery, jakim są studia doktoranckie, a jej głównym celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej. Tegoroczna edycja skierowana jest głównie do naukowców, którzy swoje zainteresowania skupiają wokół nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych, medycznych i matematycznych.
W trakcie warsztatów planowane jest przeprowadzenie szkoleń o następującej tematyce:

* prezentacja projektów naukowych (NCBiR/NCN),
* analiza statystyczna wyników badań,
* emisja głosu.

Warsztaty będą prowadzone w trzech dziesięcioosobowych grupach, co pozwoli na indywidualne podejście prowadzącego do każdego z uczestników.

KMT AMU odbędzie się w dniach 28-30 września 2017 roku w Jabłonnie k. Warszawy

Nabór wniosków trwa do 3 czerwca 2017 r.

Więcej informacji na stronie: http://kmtamu.com.pl
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Siódmy coroczny zjazd członków Global Young Academy (GYA) miał miejsce w szkockim Aviemore w dniach 15-19 maja 2017 roku. GYA została założona w 2010 roku w celu stworzenia sieci wybitnych młodych naukowców ze świata i prowadzenia przez nich ponadnarodowego, interdyscyplinarnego i międzypokoleniowego dialogu. Wśród 200 członków GYA znajduje się m.in. dr hab. Bartosz Karaszewski, prof. GUMed członek pierwszej kadencji Akademii Młodych Uczonych.

Zjazdowi GYA towarzyszyła konferencja Social justice in a rapidly changing world, na której Akademię Młodych Uczonych reprezentowała dr Nicole Dołowy-Rybińska.

Strona internetowa wydarzenia

Organizatorzy kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki rozpoczynają rejestracje na to wydarzenie. Konferencja pt. „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego” odbędzie się w dniach 25 i 26 maja w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Konferencję z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizują wspólnie łódzkie uczelnie.

Od bieżącego roku obowiązuje nowy algorytm finansowania uczelni odchodzący wyłącznie od czynnika ilościowego, planowana jest jego dalsza zmiana w celu większego uwzględnienia czynników jakościowych. Jednak zarówno w przypadku jakości naukowej, jak i dydaktycznej powstaje pytanie co do wskaźników, które powinny je reprezentować w algorytmie podziału dotacji. Rozstrzygnąć należy też, w jakim stopniu działalność naukowa powinna być finansowana w trybie konkursowym, w postaci grantów badawczych, a w jakim (i na jakich zasadach) w oparciu o dotację podmiotową na działalność statutową. Istnieją również koncepcje zmiany sposobu i finansowania, np. możliwość funkcjonowania obok algorytmu (a radykalnie: zamiast), kontraktowego system finansowania obejmującego część negocjowaną i przewidującego zobowiązania uczelni do realizacji określonych celów.

Trzeba rozstrzygnąć jakim stopniu w podziale środków publicznych na badania naukowe i szkolnictwo wyższe powinny uczestniczyć uczelnie niepubliczne.

 

Program transmisji konferencji NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”

 

25.05 czwartek

9.30–9.45 Oficjalne otwarcie konferencji prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, Rektor Politechniki Łódzkiej

9.45–10.30 Wystąpienie programowe Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.30–12.10 Sesja międzynarodowa  Finansowanie szkolnictwa wyższego w ujęciu międzynarodowym

12.45–14.15 PANEL I Modele finansowania uczelni publicznych

15.30–16.50 PANEL II Parametry finansowania uczelni

 

26.05 piątek

9.00–9.30 Wystąpienie otwierające dr hab. Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu, MNiSW

9:30–10:00  Wystąpienie tematyczne Wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla polskiej nauki   Piotr Michałowski, Europejski Bank Inwestycyjny

10.00–11.50  PANEL III Rola finansowania doskonałości

11.50–12.50 PANEL IV System stypendiów i kredytów dla studentów

 

(Szczegółowy program konferencji https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-lodz-25-26-05-2017/

W dniach 8-9 marca 2017 odbyła się konferencja Akademii Młodych Uczonych PAN na temat kierunków reformy PAN i AMU. Jej celem było zarówno zainicjowanie merytorycznej dyskusji, jak i umożliwienie członkom AMU spotkania ze sobą nawzajem oraz członkami PAN.

Otwierając konferencję prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN odniósł się między innymi do pomysłu utworzenia Uniwersytetu PAN. Zwrócił uwagę, że potencjał naukowy Akademii może dzięki powstaniu uczelni być wykorzystany pełniej, a nowa uczelnia znalazłaby się w nieodległej perspektywie na poczesnym miejscu w rankingach światowych.