W dniu 15 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zebrania Ogólnego Akademii Młodych Uczonych, podczas którego przeprowadzono wybory władz AMU kolejnej kadencji rozpoczynającej się 1 października 2016 r. Przewodniczącym AMU został wybrany dr hab. Konrad Osajda z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W swoim programie dr hab. K. Osajda wskazał, że uwaga władz AMU będzie musiała zostać skoncentrowana na wyborach nowych członków AMU oraz przekazaniu kierowania AMU członkom wybranym w grudniu 2016 r. Na okres kadencji kolejnego przewodniczącego przypada ważne wydarzenie, będące zresztą finałem dotychczasowych działań i starań, jakim jest wspólne posiedzenie europejskich akademii młodych uczonych w Polsce. W opinii Przewodniczącego-elekta będzie to ważna i dobra okazja, aby wzmocnić pozycję AMU, zintensyfikować współpracę i przygotować możliwość dalszej ekspansji działań AMU, tym razem także na forum międzynarodowym. Dr hab. K. Osajda wskazał, że jak dotychczas, wszelkie inicjatywy i działania indywidualnych członków AMU byłyby bardzo mile widziane i w pełni wspierane.

Członkowie AMU wybrali także zastępców przewodniczącego AMU w kolejnej kadencji:

- prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka z Akademii Leona Koźmińskiego,

- dr hab. Katarzynę Marciniak, prof. UW, z Wydziału  Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego,

- dr hab. Michała Wierzchonia z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Terminy: nabór zgłoszeń od 15 marca do 10 maja; konferencja potrwa od 30 czerwca do 2 lipca 2016 r.

Lokalizacja: Wrocław, Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Polish Scientific Networks: Science and Business to spotkanie polskich naukowców, pracujących w kraju i za granicą. Tegoroczna edycja poświęcona zostanie współpracy nauki z biznesem.

Osoby zainteresowane udziałem na konferencji, mogą nadsyłać zgłoszenia do 29 kwietnia. Spośród wszystkich propozycji komitet programowy wybierze najciekawsze. Na konferencji zaprezentowanych zostanie 16 wystąpień i 80 plakatów.

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

strona konferencji: www.polishscientificnetworks.pl/

Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych, dr hab. Jakub Fichna, prof. UMed, Zastępca przewodniczącego AMU dr hab. Michał Wierzchoń oraz członkowie Akademii: dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW, dr hab. Izabela Szczerbal, dr hab. Michał Chmielewski i dr Sławomir Dinew wzięli udział w obchodach 5-lecia inauguracji działalności Narodowego Centrum Nauki. Uroczystości podzielone zostały na część warsztatową,  poświęconą tematyce skutecznego ubiegania się o finansowanie w ramach programów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) zorganizowaną wspólnie przez NCN i ERC oraz wieczorną galę w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W jej trakcie podsumowano dotychczasową działalność NCN oraz zaprezentowano sylwetki dziesięciu wybranych naukowców, którzy swoje badania realizują w ramach konkursów organizowanych przez Centrum.

Więcej informacji o obchodach jubileuszu 5-lecia NCN

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Horyzont zdarzeń" w Radiu Aktywnym Politechniki Warszawskiej w sobotę, 5 marca  br, o godz. 11:00. Gośćmi red. Aleksandra Santistebana będą prof. Monika Kaczmarek, Zastępca Przewodniczącego AMU oraz dr Anna Ajduk, Prezes Zarządu Klubu stypendystów FNP. Audycja poświęcona będzie współpracy międzynarodowej oraz wspólpracy nauki z  przemysłem i nawiązywać będzie do cyklu konferencji Polish Scientific Networks (PSN), organizowanych wspólnie przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

>> Słuchaj Radia Aktywnego PW

Akademia Młodych Uczonych ponownie pełniła rolę partnera dodatku „Innowacje” dziennika Rzeczpospolita, który ukazał się w dniu 25 lutego br. W wydaniu opublikowano tekst autorstwa prof. Jakuba Fichny, Przewodniczącego AMU, odnoszący się do innowacyjności w farmacji w Polsce oraz wypowiedzi członków AMU: prof. Janusza Bujnickiego oraz prof. Dariusza Jemielniaka, dotyczące ich doświadczeń w działalności na styku nauka-biznes.

Linki do artykułów:

 

 

Prof. Jakub Fichna gościł 23 lutego 2016 r. na antenie Polskiego Radia w audycji „Wieczór odkrywców”. Główny wątek rozmowy dotyczył powstawania nowych terapii i poszukiwania nowych leków skutecznych w leczeniu bólu. Prowadzący program, red. Krzysztof Michalski zapytał także gościa o różne aspekty kariery naukowej. Prof. Fichna w odpowiedzi m.in.podkreślił dużą rolę zespołu współpracujących naukowców w prowadzeniu działalności badawczej oraz powiedział, jaki wpływ i jaką rolę na rozwój kariery naukowej mają staże zagraniczne i kontakty międzynarodowe. W rozmowie pojawiły się także informacje o Akademii Młodych Uczonych, jej członkach, działaniach promujących dobre standardy w nauce oraz wpływie AMU na pozytywne zmiany kształtu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Prof. Jakub Fichna jest kierownikiem Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych w obecnej kadencji.

 

Link do audycji

 

 

 

Postanowieniem Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, czł. AMU, została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Informacja na stronie Instytutu Ochrony Roślin - PIB