Organizatorzy kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki rozpoczynają rejestracje na to wydarzenie.

Konferencja pt. „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego” odbędzie się w dniach 25 i 26 maja w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Konferencję z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizują wspólnie łódzkie uczelnie.

Od bieżącego roku obowiązuje nowy algorytm finansowania uczelni odchodzący wyłącznie od czynnika ilościowego, planowana jest jego dalsza zmiana w celu większego uwzględnienia czynników jakościowych. Jednak zarówno w przypadku jakości naukowej, jak i dydaktycznej powstaje pytanie co do wskaźników, które powinny je reprezentować w algorytmie podziału dotacji. Rozstrzygnąć należy też, w jakim stopniu działalność naukowa powinna być finansowana w trybie konkursowym, w postaci grantów badawczych, a w jakim (i na jakich zasadach) w oparciu o dotację podmiotową na działalność statutową. Istnieją również koncepcje zmiany sposobu i finansowania, np. możliwość funkcjonowania obok algorytmu (a radykalnie: zamiast), kontraktowego system finansowania obejmującego część negocjowaną i przewidującego zobowiązania uczelni do realizacji określonych celów.

Trzeba rozstrzygnąć jakim stopniu w podziale środków publicznych na badania naukowe i szkolnictwo wyższe powinny uczestniczyć uczelnie niepubliczne.

 

Program transmisji konferencji NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”

 

25.05 czwartek

9.30–9.45 Oficjalne otwarcie konferencji prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, Rektor Politechniki Łódzkiej

9.45–10.30 Wystąpienie programowe Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.30–12.10 Sesja międzynarodowa  Finansowanie szkolnictwa wyższego w ujęciu międzynarodowym

12.45–14.15 PANEL I Modele finansowania uczelni publicznych

15.30–16.50 PANEL II Parametry finansowania uczelni

 

26.05 piątek

9.00–9.30 Wystąpienie otwierające dr hab. Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu, MNiSW

9:30–10:00  Wystąpienie tematyczne Wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla polskiej nauki   Piotr Michałowski, Europejski Bank Inwestycyjny

10.00–11.50  PANEL III Rola finansowania doskonałości

11.50–12.50 PANEL IV System stypendiów i kredytów dla studentów

 

(Szczegółowy program konferencji https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-lodz-25-26-05-2017/